Plakat edycji

Znajdziesz tu materiały ze wszystkich zajęć, które już się odbyły. Czasami pojawią się nawet wcześniej.

Nurt 1:
„Jak modelować epidemię”

wykłady

 1. Jak szybko rozmnażają się bakterie?
 2. Jak zmierzyć szybkość? Część 1. Wprowadzenie do różniczkowania
 3. Jak zmierzyć szybkość? Część 2. Własności pochodnych
 4. Powtórzenie z pochodnych
 5. Modelowanie wzrostu populacji 1: Króliki i równania różniczkowe
 6. Modelowanie wzrostu populacji 2. Krewni i Znajomi Królika, czyli o przeludnieniu
 7. Modelowanie populacji 3. Wilk i Zając, czyli o interakcji drapieżnika i ofiary
 8. Modelowanie epidemii
 9. Chaos w układach dynamicznych

ćwiczenia matematyczne

 1. Funkcja wykładnicza
 2. Pochodne
 3. Układy dynamiczne

laboratoria komputerowe

 1. wprowadzenie do Pythona
 2. wykresy i pochodne
 3. równania różniczkowe i metoda Eulera
 4. modelowanie epidemii (model SIR i jego modyfikacje)

 

Nurt 2:
„Matematyczna muzyka”

wykłady

ćwiczenia