Plakat edycji

XII edycja, nurt 2

Linux i Python w Elektronicznej Sieci - logo

Informacje wstępne

Wykłady

 1. Wprowadzenie do Unix’a
 2. Wprowadzenie do programowania w Pythonie
 3. Python bardziej zaawansowany i biblioteki
 4. Więcej na temat Unix'a
 5. Programowanie w bash’u i podstawy systemów operacyjnych
 6. Podstawy C i C++
 7. Warsztat elektroniczny
 8. Wprowadzenie do elektroniki
 9. Wprowadzenie do elektroniki cyfrowej
 10. Sieci komputerowe – podstawy
 11. Sieci komputerowe – ethernet, konfiguracja i programowanie usług sieciowych
 12. Programowanie mikrokontrolerów STM32

Źródła wykładów video (wraz ze źródłami systemu renderingu) oraz skryptów wykładowych dostępne jako repozytorium git. Po sklonowaniu repozytorium należy uruchomić w jego głównym katalogu make init aby zostały pobrane inne repozytoria zawierające fragmenty źródeł (niektóre teksty, obrazki, kody źródłowe przykładowych programów, itp) - szczegóły w pliku README.md.

Ćwiczenia

 1. Wprowadzenie do Unix’a
 2. Wprowadzenie do programowania w Pythonie
 3. Python bardziej zaawansowany i biblioteki
 4. Więcej na temat Unix’a
 5. Programowanie w bash’u
 6. Podstawy C i C++
 7. Zajęcia praktyczne w oparciu o skrypt "wykładowy"
 8. Wprowadzenie do elektroniki
 9. Wprowadzenie do elektroniki cyfrowej
 10. Sieci komputerowe – podstawy
 11. Sieci komputerowe – ethernet, konfiguracja i programowanie usług sieciowych
 12. Programowanie mikrokontrolerów STM32
 13. Łączenie Pythona i C++
 14. (edycja bis) Lab sieciowy
 15. (edycja bis) Lab komputerowo - elektroniczny