Plakat edycji

Znajdziesz tu materiały ze wszystkich zajęć, które już się odbyły. Czasami pojawią się nawet wcześniej.

Nurt 1:
„Geometryczne liczby”

wykłady

 1. Planeta naturalna
 2. Co to jest nieskończoność?
 3. Wprowadzenie do programowania w Pythonie
 4. Elementy
 5. Da się, czy się nie da?
 6. Układ całkowity (dwa wykłady)
 7. Geometrie nieeuklidesowe
 8. Galaktyka wymierna (półtora wykładu)
 9. Supergromada rzeczywista (półtora wykładu)
 10. Wszechświat zespolony

ćwiczenia matematyczne

 1. Planeta naturalna
 2. Równoliczność
 3. Elementy
 4. Jestem Euklidesem
 5. Kryptografia i geometrie nieeuklidesowe
 6. Liczby wymierne i rzeczywiste, geometria zespolona

laboratoria komputerowe

 1. Python: Wprowadzenie
 2. Python: Rysowanie na płaszczyźnie
 3. Python: Napisy i szyfrowanie
 4. Python: Trójwymiarowy świat z sześcianów

Nurt 2:
„Python w Elektronicznej Sieci”

 1. Wprowadzenie do Unix'a: terminal, powłoka, operacje na systemie plików
 2. Wprowadzenie do programowania w Pythonie (1/3): podstawy, funkcje, pętle, warunki
 3. Wprowadzenie do programowania w Pythonie (2/3): napisy, wyrażenia regularne, listy, słowniki, życie zmiennej
 4. Wprowadzenie do programowania w Pythonie (3/3): funkcje, generatory i iteratory, pliki, programowanie równoległe, biblioteki
 5. Więcej na temat Unix’a: operacje na plikach, przetwarzanie napisów, użytkownicy, uprawnienia i procesy
 6. Bash jako narzędzie programowania
 7. Podstawy C i C++
 8. Sieci komputerowe – podstawy
 9. Sieci komputerowe – konfiguracja i programowanie
 10. Warsztat elektroniczny
 11. Wprowadzenie do elektroniki
 12. Wprowadzenie do elektroniki cyfrowej
 13. Programowanie mikrokontrolerów STM32