Plakat edycji

Naszą zabawę z programowaniem rozpoczniemy od arkusza kalkulacyjnego (MS Excel, OpenOffice Calc itp.). Później spróbujemy wchodzić w narzędzia pozwalające lepiej rozwinąć umiejętności programistyczne. Za każdym razem umieścimy krótkie wprowadzenie do specyfiki programu, w którym należy wykonać zadanie. Naszym celem nie jest nauczenie konkretnego programu, czy też języka programowania. Przede wszystkim chcemy wykształcić w Was samodzielność i umiejętność posługiwania się prostymi schematami programistycznymi (warunki, pętle).

Jednak nie planujemy tworzyć sztuki dla sztuki. Naszym wspólnym celem będzie stworzenie gry (gier), co jak się domyślacie nie będzie takie proste. Zadbamy jednak o to, by każdy mógł sobie z kolejnymi krokami naszej przygody poradzić. Aktualne zadanie znajdziesz tutaj, pod nim poprzednie. Możesz też ściągnąć je w postaci pliku pdf:

Udanej zabawy!

PS Zadania są punktowane - 1 punkt za każde prawidłowo rozwiązane i przesłane w terminie zadanie. Za zadanie przesłane z opóźnieniem (do upłynięcia terminu kolejnego zadania) można zdobyć połowę punktów. Zadania można poprawiać, w tych samych terminach. Uwaga, niektóre pracownie zawierają kilka zadań.

Pracownia 6 zawiera dwa zadania - po jednym punkcie za każde. Ci jednak, którzy rozwiążą Pracownię 6, a nie przesłali wcześniej Pracowni 5, mogą otrzymać w sumie trzy punkty. Powodzenia!

Edycja 3 bis

Materiał na trzecie bis spotkanie 29 III 2012

Materiały na pracownię: Scilab - część 2

Materiał na drugie bis spotkanie 22 III 2012

Wpisać w konsoli:

sudo su [hasło: guest]
apt-get update
apt-get install scilab

Materiały na pracownię: Scilab - część 1

Materiały z ćwiczeń: zadania do zrobienia

Materiał na pierwsze primo spotkanie 15 III 2012

Edycja 3

To jest miejsce, w którym znajdziesz wszystkie zadania: z ćwiczeń i domowe, a także z pracowni. W szczególności znajdziesz tu wszystkie zadania, za które można zdobywać punkty.

Zaczniemy zatem od przypomnienia zasad punktacji. Na podstawie tej punktacji uczestników tworzymy nastęþnie punktację szkół. W tej ostatniej największą wagę mają najbardziej aktywni uczestnicy z każdej szkoły - inaczej mówiąc, na dobre miejsce ma większe szanse szkoła, która ma dużo dobrych uczestników. Nawet jeśli nie zajmą oni pierwszych miejsc indywidualnie. Liczy się również średnia wszystkich uczestników z danej szkoły.

Zasady punktacji uczestników:

 • 1 punkt za każdą obecność,
 • 1/2 punktu za nieobecność usprawiedliwioną,
 • 1 punkt za każde zadanie komputerowe prawidłowo rozwiązane i przesłane w terminie (uwaga - na niektóre pracownie są przewidziane dwa lub trzy zadania),
 • 1 punkt za każde zadanie z (*) prawidłowo rozwiązane i oddane na kartce, najpóźniej na przedostatnich zajęciach w semestrze,
 • 2 lub 3 punkty za każde zadanie z (**) prawidłowo rozwiązane i oddane na kartce. 3 punkty można otrzymać za zadania wymagające zapisu rozumowania, jeśli ten zapis jest prawidłowy i kompletny.
 • Punkty za zadania mogą zostać proporcjonalnie pomniejszone, jesli rozwiązanie nie jest całkowicie poprawne lub kompletne.

Kartki powinny mieć format papieru podaniowego i zawierać (oprócz rozwiązania): imię i nazwisko autora, datę, nr i datę zadania. Prosimy, by oddawać każde zadanie na osobnej kartce.

Mamy nadzieję, że będziemy mieli dużo sprawdzania! Powodzenia.

Materiał na szóste spotkanie 15 XII 2011

Materiał na piąte spotkanie 1 XII 2011

Materiał na czwarte spotkanie 17 XI 2011

Materiał na trzecie spotkanie 3 XI 2011

Materiał na drugie spotkanie 20 X 2011

Materiał na pierwsze spotkanie 6 X 2011

 • Gra Pi (na Archipelagu Matematyki)
 • Zadanie komputerowe 1: Pracownia01.pdf - termin do 13 X
 • Aby zainstalować ooffice-calca:

 • Uruchomić terminal, napisać su (podać haslo roota), albo sudo su (podać to samo haslo, co przy logowaniu).

 • Zainstalować calca i język polski poleceniami:

  apt-get install openoffice.org-calc apt-get install openoffice.org-l10n-pl

(zainstaluje się sporo zależności, ale trudno, chwilę to potrwa w każdym razie).

Można zobaczyć wszystkie paczki związane z openoffice.org i wybrać coś jeszcze, jeśli będzie potrzebne:

apt-cache search openoffice.org

Może ew. warto doinstalować help:

apt-get install openoffice.org-help-pl

inne