Plakat edycji

Matematyczna wieża Babel.

Logika i teoria języków.

1) Wyprawa na wyspę rycerzy i łotrów wykład ćwiczenia

2) Wprowadzenie do księgi jęzków wykład

3-4) Automaty, czyli o językach regularnych wykład ćwiczenia

5-6) Gramatyki, czyli o językach bezkontekstowych wykład ćwiczenia

7) Ograniczone maszyny, czyli o językach kontekstowych wykład ćwiczenia

8-9) Co może komputer, czyli o językach rozstrzygalnych wykład

10) Aksjonamty, aksjomaty, aksjomaty wykład ćwiczenia

11) Zupełnie o nieskończoności wykład

12) Wykład gościnny wykład ćwiczenia

13) Czy matematyka jest niesprzeczna?

Laboratorium

  1. Wprowadzenie
  2. Sumator elementów logicznych
  3. Napisy i wyrażenia regularne
  4. Automaty