Przejdź do treści

Materiały

IV edycja projektu realizowana w partnerstwie z Miastem St. Warszawa i współfinasowana ze środków Unii Europejskiej - EFS, Program Operacyjny Kapitał Ludzki.    
 
kapitał ludzki ICM  UE  kapitał ludzki UE
 
Projekt realizowany jest w partnerstwie z Urzędem Miasta Stołecznego Warszawa

 

  

kapitał ludzki

  UE       

ICM