Edycja XV bis - Laboratorium dźwięków

Program

Celem programu jest pokazanie idei przetwarzania sygnałów: najpierw podstaw matematycznego opisu sygnałów dźwiękowych, nastepnie jednego z najbardziej fascynujących, praktycznych i najważniejszych narzędzi matematycznych, jakim jest transformata Fouriera. W tym sensie będzie ona dotyczyła bardziej podstawowych pojęć niż edycja XV, a nasze podejście będzie bardziej techniczne.

Cała edycja XV bis będzie odbywać się w pracowni komputerowej.

1. Podstawy dźwięku i sygnałów (Audacity)

2. Dodawanie sinusów, transformata Fouriera (Python, Audacity)

2.0 Wstęp do języka Python

Część przeznaczona tylko dla osób, które nie miały wcześniej styczności z tym językiem (lub w ogóle z prgramowaniem). W dalszym ciągu będziemy raczej operować na przykładach programów, które będziemy modyfikować dla naszych potrzeb.

2.1 Dodawanie a barwa dźwięku

2.2 Filtry

2.3 Transformata Fouriera

3. Dodatki, tylko jeśli wystarczy czasu

3.1 Obwiednia (Python)

3.2 Sampler, muzyka elektroniczna

Termin

Zajęcia będą odbywać się w dniach od 22 do 26 lipca. Jeżeli będzie potrzeba, zajęcia mogą zostać rozszerzone także na sobotę 27 lipca.

Godzina

Co się dzieje

Kiedy

Uwagi

12.00 - 13.30

wstęp do programowania w Pythonie

tylko we wtorek

tylko dla początkujących

14.00 - 15.45

blok 1, z krótką przerwą 10 min.

pon. - piątek

wszyscy

15.45 - 16.15

długa przerwa

pon. - piątek

wszyscy

16.15 - 17.45

blok 2, z krótką przerwą 10 min.

pon. - piątek

wszyscy

17.45 - 18.00

dyskusja, zakończenie

pon. - piątek

wszyscy

Miejsce

Na kampusie Ochota Uniwersytetu Warszawskiego, w ICM UW przy ul. Pawińskiego 5A (blok D, V piętro.)

Rekrutacja

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych uczniów. Pierwszeństwo mają osoby, które ukończyły edycję XV, w kolejności związanej z punktacją, a następnie kandydaci z wyróżnionych w tej edycji szkół. W miarę dostępności miejsc, przyjmiemy inne osoby. W razie dużej liczby zgłoszeń, rozważymy zorganizowanie dodatkowej grupy.

Uwagi