2020-03-28

Kolejne zajęcia w trybie on-line

Kolejne zajęcia obu nurtów przebiegają według zwykłego planu:

  • nurt 1: poniedziałki, ćwiczenia grup 1.1 - 1.2 godz. 15.30; wykład 17.15, ćwiczenia grup 1.3 - 1.6 godz. 18.15.
  • nurt 2: wtorki, wykład godz. 16.30, ćwiczenia godz. 19.

Będziecie dostawać mailem adres wykładu swojego nurtu, instrukcję dotyczącą ćwiczeń na discordzie już macie. W raze trudności piszcie!