Odcinek 5

Asymilacją danych nazywamy:
wykorzystanie danych otrzymanych w jednej prognozie do przeprowadzenia kolejnej.
odrzucenie danych pochodzących z pomiarów obarczonych dużym błędem.
poprawienie danych wyliczonych z modelu korzystając z danych zmierzonych doświadczalnie.

W celu doświadczalnego wyznaczenia przyspieszenia ziemskiego Jaś i Małgosia przeprowadzili następujące doświadczenie: Jaś upuszczał kamień z okna, a Małgosia mierzyła czas lotu kamienia i zapisywała go na kartce. W tym celu włączała stoper w momencie, kiedy Jaś puszczał kamień, a zatrzymywała w momencie uderzenia kamienia o ziemię. Dzieci powtórzyły ten eksperyment łącznie siedem razy, zawsze upuszczając ten sam kamień z tej samej wysokości

Wyniki pomiarów odczytane ze stopera przez Małgosię wyrażone w sekundach były następujące:

1.47, 1.58, 1.47, 0.56, 1.65, 1.47, 1.47

Który wynik pomiaru powinni wybrać do dalszych obliczeń?

Za zmierzony czas powinni przyjąć wynik 1.47s, ponieważ wynik ten występował najczęściej, więc taki jest rzeczywisty czas spadania kamienia. Pozostałych pomiarów nie należy brać pod uwagę, ponieważ były przeprowadzone nie dokładnie.
Należy odrzucić wynik 0.56s jako najbardziej odstający od pozostałych, a z reszty wyciągnąć średnią.
Należy powtórzyć całe doświadczenie, ponieważ wyniki kolejnych pomiarów nie są identyczne.

Pan Józef chce przewieźć na wózku szafę z domu do garażu. Niestety pada deszcz i pan Józef chciałby, aby szafa jak najmniej zmokła. Zastanawia się, w której sytuacji ilość wody pochłoniętej przez szafkę będzie mniejsza: jeśli będzie ją przewoził z prędkością 1 m/s, czy 5 m/s?

Przyjmij, że krople deszczu spadają pionowo, a szafa jest prostopadłościanem przewożonym pionowo i że górna ściana szafy jest wodoodporna - zmoknięcie szafy mierzymy tylko liczbą kropel deszczu, które uderzą w przednią ścianę szafy (zielona ściana na rysunku). Oczywiście stojąca nieruchomo szafa w ogóle nie moknie, ale poruszająca się z pewną prędkością już moknie, tak samo jak moknie przednia szyba jadącego autobusu, pomimo że jest pionowa.

Poruszająca się szafa moknie poprzez krople padające na ścianę zaznaczoną na zielono.

Szafa mniej zmoknie przy prędkości 1 m/s.
Szafa mniej zmoknie przy prędkości 5 m/s.
W obu przypadkach szafa zmoknie w takim samym stopniu.

Autorzy zadań i symulacji: Paweł Magryta, Łukasz Mazurek i Krzysztof Więckowski