Odcinek 3

Do litrowego naczynia nalano pół litra wody o temperaturze 20 stopni Celsjusza i pół litra wody o temperaturze 60 stopni Celsjusza. Następnie naczynie zakręcono i pozostawiono na godzinę. Czy na podstawie tych danych można obliczyć ostateczną temperaturę wody?
Można.
Nie można, ponieważ nie znamy warunków początkowych.
Nie można, ponieważ nie znamy warunków brzegowych.
W jakim ośrodku światło rozchodzi się z większą prędkością: w powietrzu czy w wodzie?
W powietrzu światło ma większą prędkość niż w wodzie.
W wodzie światło ma większą prędkość niż w powietrzu.
Światło ma jednakową prędkość w wodzie i w powietrzu.
W jakim ośrodku dźwięk rozchodzi się z większą prędkością: w powietrzu czy w wodzie?
W powietrzu dźwięk ma większą prędkość niż w wodzie.
W wodzie dźwięk ma większą prędkość niż w powietrzu.
Dźwięk ma jednakową prędkość w wodzie i w powietrzu.

Poniższa symulacja przedstawia ruch wahadła zbudowanego z kulki zawieszonej na sztywnym pręcie. Sprawdź jak zmieni się ruch wahadła w zależności od warunków początkowych:

  • g - przyspieszenie ziemskie
  • m - masa kulki
  • L - długość wahadła
  • k - współczynnik oporu powietrza
  • φ - kąt początkowego wychylenia wahadła
  • φ' - początkowa prędkość kątowa

Autorzy zadań i symulacji: Paweł Magryta, Łukasz Mazurek i Krzysztof Więckowski