informacja

Żeby wziąć udział w zajęciach, musisz zarejestrować się i otrzymać potwierdzenie przyjęcia na kurs. Dodatkowo możesz postarać się o rekomendację swojego nauczyciela. Nie jest ona obowiązkowa, ale będzie mieć istotne znaczenie przy rekrutacji.

Uwaga 1: do rejestracji potrzebny będzie Twój numer PESEL. Jeśli go nie znasz, zapytaj swoich Rodziców. Jeśli go nie posiadasz, napisz do nas.

Uwaga 2: po zarejestrowaniu Twojego zgłoszenia, system informatyczny poinformuje Cię o dodaniu Twoich danych do listy zgłoszeń. Nie dzieje się to natychmiast! - może zająć do 48h - ale przede wszystkim prosimy o sprawdzenie, czy wiadomość ta nie trafiła do folderu ze spamem. Nie jest to jeszcze potwierdzenie przyjęcia na kurs, które wyślemy Ci dopiero po zakończeniu procesu rekrutacji.

Uwaga 3: jeśli chcesz coś zmienić w swoim zgłoszeniu, wypełnij formularz ponownie. Zawsze będziemy brać pod uwagę ostatnie Twoje zgłoszenie.

Cookies: Formularz wykorzystuje mechanizm „cookies” do przechowania identyfikatora sesji zabezpieczenia „captcha”. Ciasteczko aktywne jest tylko w obrębie systemu rejestracji i zostanie usunięte po zamknięciu sesji przeglądarki. Możesz zmienić ustawienia przeglądarki tak aby zablokować korzystanie z ciasteczek, jednak zaakceptowanie tego ciasteczka jest niezbędne do przeprowadzenia rejestracji. Korzystając z formularza wyrażasz zgodę na używanie „cookies” zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

formularz zgłoszeniowy

Dane uczestnika
Imię *
Nazwisko *
E-mail *
Data urodzenia *
dzień - miesiąc - rok
- -
Miejsce urodzenia *
Płeć *
Szkoła
Nazwa *
szkoły, nie zespołu szkół!
Adres *
ulica, numer, kod, miasto
Dzielnica *
Powiat *
Województwo *
Nauczyciel matematyki *
imię i nazwisko
Rodzaj placówki *
Klasa *
Profil klasy
np. ogólna, matematyczna, biologiczna
Dodatkowe dane uczestnika
Numer PESEL *
nie znasz? zapytaj rodziców
Wybór nurtu zajęć

W tej edycji prowadzimy dwa nurty zajęć:

  1. Od zera do grafiki komputerowej,
  2. Python w elektronicznej sieci.

Nurt 1 przeznaczony jest dla osób, które nie miały dotąd styczności z programowaniem, lub miały jej niewiele. Przewiduje on wykłady i ćwiczenia z matematyki oraz podstaw programowania (grafiki).

Nurt 2 przeznaczony jest dla osób znających podstawy programowania oraz podstawy elektryczności z fizyki. Przewiduje on wykłady i ćwiczenia z programowania, wstęp do systemu Linux i sieci oraz podstawy elektroniki. Osoby zgłaszające się na ten nurt prosimy o wypełnienie (oczywiście samodzielne) krótkiego testu, który znajduje się poniżej.

W którym nurcie chcesz uczestniczyć?
Programowanie
Czy chcesz uczestniczyć w zajęciach przy komputerze?
Czy umiesz programować?
Test - tylko dla chętnych do udziału w nurcie 2
Poniższe pytania T1, T2, T3, T4 są istotne tylko dla chętnych do udziału w nurcie drugim.
T1. Napisz (w dowolnym języku) program, który z użyciem dowolnej pętli wypisze 10 razy "Witaj świecie".
T2. Napisz (w dowolnym języku) funkcję która przyjmuje dwa argumenty i zwraca ich sumę.
T3. Oblicz wartość napięcia na rezystorze R1:
schemat do zadania
T4. Oblicz wartość prądu płynącego przez rezystor R2:
Skąd o nas wiesz?
Zainteresowania
opisz swoje zainteresowania
Uwagi
osiągnięcia, wątpliwości, wyjaśnienia
Formalności - klauzula informacyjna i zgoda dotycząca danych osobowych
1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Uniwersytet Warszawski z siedzibą przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa. 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@adm.uw.edu.pl. 3. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu: rejestracji na zajęcia "Matematyka dla Ciekawych Świata", przekazania Ci informacji o wynikach rekrutacji, obsługi dziennika zajęć, wysyłania informacji bieżących o kursie, wystawienia certyfikatu ukończenia kursu, sprawozdawczości względem podmiotów finansujących. 4. Podane dane będą przetwarzane na podstawie zgody Twojej i Twoich Rodziców / Opiekunów. 5. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane. 6. Dane potrzebne do obsługi dziennika zajęć, tj. wszystkie poza danymi z sekcji "Dodatkowe dane uczestnika" będą obsługiwane za pomocą arkusza Google, udostępnionego na wyłączny użytek Uniwersytetu Warszawskiego na podstawie umowy powierzenia pomiędzy Uniwersytetem Warszawskim a firmą Google LLC. Dane nie będą udostępniane innym podmiotom zewnętrznym, z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa. W przypadku przyjęcia na kurs, możemy jednak prosić Twoich Rodziców o osobną zgodę na przekazanie ich do Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, które współfinansuje zajęcia. 7. Dane przechowywane będą do odwołania zgody na ich przechowywanie. 8. Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. 9. Masz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 10. Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Uniwersytet Warszawski, z siedzibą przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa w celu rejestracji na zajęcia "Matematyka dla Ciekawych Świata", informacji o wynikach rekrutacji, obsługi dziennika zajęć, wysyłania informacji bieżących o kursie, wystawienia certyfikatu ukończenia kursu, sprawozdawczości względem podmiotów finansujących. *
Przepisz kod z obrazka:
 
Plakat aktualnej edycji