Plakat aktualnej edycji

Rekrutacja

Jestem uczniem i chcę się zarejestrować

Jestem nauczycielem i chcę napisać rekomendację uczniowi

Jestem rodzicem i chcę zarejestrować moje dziecko

Uwaga: aby wziąć udział w zajęciach, uczeń musi zarejestrować się, niezależnie od tego, czy nauczyciel wystawi mu rekomendację, czy nie. Musi też otrzymać potwierdzenie przyjęcia.

Termin przesyłania zgłoszeń i rekomendacji mija 24 stycznia 2020.