informacja

Żeby wziąć udział w zajęciach, musisz zarejestrować się i otrzymać potwierdzenie przyjęcia. Dodatkowo możesz postarać się o rekomendację swojego nauczyciela. Nie jest ona obowiązkowa, ale będzie mieć znaczenie przy rekrutacji.formularz zgłoszeniowy

Dane uczestnika
Imię *
Nazwisko *
E-mail *
Data urodzenia *
dzień - miesiąc - rok
- -
Miejsce urodzenia *
Płeć *
Szkoła
Nazwa *
szkoły, nie zespołu szkół
Adres *
ulica, numer, kod, miasto
Dzielnica *
Powiat *
Województwo *
Nauczyciel matematyki *
imię i nazwisko
Rodzaj placówki *
Klasa *
Profil klasy
np. ogólna, matematyczna, biologiczna
Programowanie
W tej edycji część zajęć w grupach będzie się odbywać w pracowni komputerowej. Umiejętność programowania nie jest konieczna, by w nich uczestniczyć, konieczna jest jednak chęć.
Być może powstanie również grupa bez zajęć komputerowych, za to z większą liczbą zajęć matematycznych - decyzję ogłosimy po zakończeniu rekrutacji.
Czy chcesz uczestniczyć w zajęciach przy komputerze?
Czy umiesz programować?
Czy znasz podstawy języka C lub C++? (zmienne, pętle, warunki)
Czy znasz podstawy języka Python? (zmienne, pętle, warunki)
Skąd o nas wiesz?
Zainteresowania
opisz swoje zainteresowania
Uwagi
osiągnięcia, wątpliwości, wyjaśnienia
Formalności
Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby projektu Matematyka dla Ciekawych Świata; na mój adres e-mail mogą przychodzić informacje dotyczące zajęć. Przyjmuję do wiadomości, iż administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Warszawski (ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa). Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakim zostały zebrane. *
Przepisz kod z obrazka: