informacja

Żeby wziąć udział w zajęciach, musisz zarejestrować się i otrzymać potwierdzenie przyjęcia.

Jeśli jesteś uczniem liceum lub technikum, możesz zrobić to tylko przez ten formularz. Dodatkowo możesz postarać się o rekomendację swojego nauczyciela. Nie jest ona obowiązkowa, ale będzie mieć znaczenie przy rekrutacji. W tej edycji pierwszeństwo będą miały także osoby nieuczestniczące w poprzedniej.

Jeśli uczysz się w gimnazjum - główną rekrutację będzie prowadzić Urząd M. St. Warszawy w wybranych szkołach. Osoby z tych szkół będą miały pierwszeństwo przy przyjęciu. Jeśli w Twojej szkole nie ma rekrutacji - wypełnij ten formularz. Jeśli zostaniesz przyjęty/a, będziesz musiał(a) przynieść na pierwsze zajęcia wypełnioną deklarację, podpisaną przez rodziców i szkołę.formularz zgłoszeniowy

Dane uczestnika
Imię *
Nazwisko *
E-mail *
Data urodzenia *
dzień - miesiąc - rok
- -
Miejsce urodzenia *
Płeć *
Szkoła
Nazwa *
szkoły, nie zespołu szkół
Adres *
ulica, numer, kod, miasto
Dzielnica *
Powiat *
Województwo *
Nauczyciel matematyki *
imię i nazwisko
Rodzaj placówki *
Klasa *
Profil klasy
np. ogólna, matematyczna, biologiczna
Programowanie
Uwaga: w tej edycji przynajmniej połowa ćwiczeń dla grupy ponadgimnazjalnej będzie odbywała się przy komputerze. Umiejętność programowania nie jest konieczna do uczestnictwa w tych zajęciach. Konieczna jest jednak chęć nauki programowania!
Grupa gimnazjalna nie będzie miała zajęć przy komputerze w tej edycji. Gimnazjaliści nie muszą wypełniać tej sekcji pytań.
Czy chcesz uczestniczyć w zajęciach przy komputerze?*
Czy umiesz napisać prosty program w języku logo lub innym?
Czy znasz inne (niż ten jeden z poprzedniego pytania) języki lub narzędzia programowania?
Czy masz jakąś praktykę w samodzielnym programowaniu?
Skąd o nas wiesz?
Zainteresowania
opisz swoje zainteresowania
Uwagi
osiągnięcia, wątpliwości, wyjaśnienia
Formalności
Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby projektu Matematyka dla Ciekawych Świata; zapoznałem(am) się z załącznikiem dotyczącym zbierania danych; na mój adres e-mail mogą przychodzić informacje dotyczące zajęć. *
Przepisz kod z obrazka: