Przejdź do treści

Wykłady V edycji

 


Jak policzyć? (wykłady 1-3: hotel Hilberta, równoliczność N, Z, Q, twierdzenie Cantora, rówoliczność P(N), R i (0,1), nierównliczność N i R, zbiory przeliczalne i zbiory mocy continuum, hipoteza continuum)

  

Jak zmierzyć? (wykłady 3-5: szereg geometryczny, infimum, pokrycie, miara, miara Lebesgue'a, zbiór Cantora, trójkąt i dywan Sierpińskiego, pole obszaru pod parabolą, zbiory niemierzalne)

  

Jak skategoryzować wielkość? (wykłady 8-10: kilka znanych problemów topologii, metryka, zbiory otwarte i domknięte na prostej, zbiory gęste, nigdzie gęste, wątłe)

 


Windy, tramwaje i skarpety - czyli jak Rachunek Prawdopodobieństwa widzi pokerzysta (permutacje, kombinacje, wariacje, zasada mnożenia, wartość oczekiwana, paradoksy)

Zbiory, miary i niezależność - czyli jak Rachunek Prawdopodobieństwa widzi matematyk (model klasyczny p-stwa, p-stwo warunkowe, niezależność, schemat Bernoulliego, wzór Bayesa)

 


Film To Infinity and Beyond  (BBC Horizon)

Napisy polskie do filmu

 
Projekt realizowany jest w partnerstwie z Urzędem Miasta Stołecznego Warszawa

 

  

kapitał ludzki

  UE       

ICM