Przejdź do treści

Materiały - ćwiczenia z matematyki

Część I - jak policzyć?

Część II - jak zmierzyć?

Część dodatkowa A - prawdopodobieństwo dla początkujących

Część dodatkowa B - prawdopodobieństwo dla zaawansowanych

Errata do zadań z prawdopoodbieństwa dla zaawansowanych

W zadaniu 17 powinno być:  "64 uczniów uczniów bierze udział w 5 olimpiadach. W każdej olimpiadzie bierze udział co najmniej 19  uczniów." Errata dotyczy wydruków, które dostaliście. Zadania zamieszczone powyżej nie zawierają błędu.

Część III - jak skategoryzować wielkość?

Uwagi dla poszczególnych grup
grupa 1 grupa 2 grupa 3 grupa 4 grupa 5

 

 

 

 zadania dodatkowe 21.03 - metryki      

Zadania oddajemy prowadzącemu zajęcia, starannie zapisane!!!

Termin na oddawanie zadań: do następnych zajęć.

 
Projekt realizowany jest w partnerstwie z Urzędem Miasta Stołecznego Warszawa

 

  

kapitał ludzki

  UE       

ICM