Przejdź do treści

O projekcie

Zdjecie

Skąd pomysł?

Projekt Matematyka dla ciekawych świata powstał w Interdyscyplinarnym Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego, miejscu, w którym narodził się również Festiwal Nauki. Pomysłodawcą spotkań jest Dyrektor ICM, prof. Marek Niezgódka.

 

O co nam chodzi?

Nasze zajęcia mają za cel rozwijanie zainteresowań matematyką oraz jej zastosowaniami. Adresowane są do uczniów szkół średnich, lubiących matematykę, mających ugruntowaną podstawową wiedzę. Naczelną zasadą jest pokazanie matematyki "innej niż w szkole". Tak więc zarówno tematycznie, jak i metodycznie wychodzimy poza programy i schematy szkolne. Priorytetem jest przy tym rozbudzenie ciekawości i wyobraźni matematycznej, pobudzenie do myślenia, nauka ścisłego rozumowania. Nie jest natomiast naszym celem wykształcenie technicznej sprawności w rozwiązywaniu zadań. Zadania staramy się dobierać tak, by - rzecz jasna nie pomijając elementu obycia i wprawy - służyły przede wszystkim głębszemu rozumieniu poruszanych zagadnień. Widzimy przy tym, że wszystkie osoby regularnie uczestniczące w zajęciach zdobywają rzetelną wiedzę i intuicję matematyczną.

Większa cześć spotkań przeznaczona jest na zajęcia w mniejszych grupach (10-15 osób). Chcemy bowiem z jednej strony pomóc uczniom posiadającym już ponadprzeciętną wiedzę, z drugiej poświęcić czas tym, których będziemy dopiero wprowadzać w świat wyższej matematyki. Otwarcie na uczestników mających utrudniony dostęp do ambitnej oferty edukacyjnej jest dla nas sprawą wielkiej wagi.

I jeszcze jedno: chcemy dzielić się przekonaniem, że po pokonaniu nieuniknionego trudu, zajmowanie się matematyką jest nie tylko pożyteczne, ale i przyjemne. A nawet więcej - wbrew temu, co jest powszechną opinią - sprzyja tworzeniu się więzi międzyludzkich.

  

Kto nam pomaga?

Dotychczasowe edycje były realizowane dzieki zapałowi osób prowadzących i zaangażowaniu ICM oraz wsparciu ze strony innych jednostek UW, przede wszystkim Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki, a także BioExploratorium. Czwarta i piąta edycja projektu jest realizowana we współpracy z Miastem Stołecznym Warszawa, czwarta była także dofinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Pozwoliło to nam przygotować dodatkowo film o modelach matematycznych używanych do prognozowania pogody, rozszerzyć ofertę programu spotkań i przygotować materiały dydaktyczne, które wykorszystywane będą także w kolejnych edycjach.

 

Prowadzący 

Wśród zapraszanych przez nas wykładowców znaleźli się:

Prof. Marek Kordos - znamienity popularyzator matematyki, wykładowca na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego, autor wielu książek i niezliczonych artykułów popularyzujących matematykę. Od roku 1972 redaktor naczelny miesięcznika Delta. Laureat (1996) Nagrody im. Profesora Hugona Steinhausa za wybitną indywidualną działaność organizacyjną w zakresie upowszechniania nauki. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Dr Michał Krych - wykładowca na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego, wiceprzewodniczący Komitetu Głównego Olimpiady Matematycznej, wieloletni nauczyciel klas matematycznych eksperymentalnych.

Dr Daniel Rabczenko - matematyk, pracownik Państwowego Zakładu Higieny, prowadzi badania statystyczne w naukach biologicznych i medycznych.

Prof. Mirosław Lachowicz - dyrektor Instytutu Matematyki Stososwanej i Mechaniki na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego, członek Rady Naukowej ICM, specjalista w dziedzinie modelowania i metod matematycznych w biologii. Świetny wykładowca, nagrodzony przez Rektora UW za działalność dydaktyczno–wychowawczą oraz wielokrotnie za osiagnięcia w dziedzinie badań naukowych.

Prof. Przemysław Wojtaszczyk - długoletni pracownik Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki, a obecnie ICM UW. Znakomity specjalista w dziedzinie teorii falek, ale także w wielu innych dziedzinach analizy matematycznej i numerycznej, ceniony wykładowca.

Prof. Szymon Malinowski - profesor Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, kierownik Zakładu Fizyki Atmosfery, członek korespondent Towarzystwa Naukowego Warszawskiego, zastępca przewodniczącego Komitetu Geofizyki PAN, członek Rady Programowej w Podyplomowym Międzywydziałowym Studium Nauczania Przyrody UW. Wystąpił w naszym materiale multimedialnym jako specjalista w dziedzinie metod prognozowania pogody i nasz cierpliwy konsultant i nauczyciel w tej dziedzinie, dziękujemy!

Mgr inż. Grzegorz Majda - konstruktor, obecnie starszy inżynier firmy Structural Design Services sp. z o.o., członek CEng MIStructE, odpowiedzialny za konstrukcję wielu warszawskich budynków, który zaprosił naa do swojej pracowni i przybliżył problemy, z którymi mierzy się w swojej pracy.

Dr Barbara Roszkowska-Lech - koordynator projektu "MiNI Akademia Matematyki" na Politechnice Warszawskiej oraz wielu innych projektów popularyzatorskich i dydaktycznych, m.in. Archipelagu Matematyki. Wykłada algebrę i teorię liczb studentom Politechniki Warszawskiej, zna tajniki Enigmy i jej rozszyfrowania.

Dr hab. Hung Son Nguyen - profesor Uniwersytetu Warszawskiego, logik, wykładowca na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki, członek komitetu organizacyjnego OLimpiady Matematycznej. Ale także entuzjasta rozwiązywania zadań, cały czas w kontakcie, przez FB, z kilku tysięczną grupą młodzieży w Wietnamie, którą zaraził swoją pasją.

W projekt zaangażowani są również pracownicy ICM, doktoranci i studenci kilku wydziałów Uniwersytetu. VII edycję prowadzą:

Marek Bardoński, Krystyna Gajczyk, Dr Maria Gokieli, Bartłomiej Kielak, Mgr Michał Korch, Michał Lech, Krzysztof Leszczyński, Mgr Łukasz Mazurek, Igor Nowicki, Michalina Pacholska, Jakub Pawlikowski, Dr Anna Psoda, Jakub Szmyt, Hubert Tarasiuk.

Dotychczasowych prowadzących ćwiczenia znajdziecie w dziale Archiwum.

 

Uczestnicy

W spotkaniach biorą udział uczniowie z ponad trzydziestu szkół. Najliczniej dotychczas reprezentowane są warszawskie licea, udaje nam się też przekonać do siebie coraz więcej uczniów techników! Szczególnie cieszymy się jednak z tych uczestników, którzy, by do nas przybyć, muszą pokonać więcej kilometrów: z Szymanowa, Wołomina, Tłuszcza, Wyszkowa, Góry Kalwarii, Sulejówka, Mińska Mazowieckiego, Legionowa, Komorowa...

Cieszy przede wszystkim to, co pozostaje w głowach młodych adeptów Królowej Nauk. 

Siódmą edycję ukończyły 142 osoby, w tym 79 uczniów liceów i techników i 63 gimnazjalistów. 29 osób zostało wyróżnionych. Pierwsze miejsce w starszej wiekowo grupie zajął Wojciech Bogucki z LO im. Tadeusza Kościuszki w Pruszkowie, drugie - Witold Dębski z tej samej szkoły, trzecie - Michał Raszkowski z XIV LO im. St. Staszica w Warszawie. Wśród gimnazjalistów najlepsza była Kaja TyszkiewiczGimnazjum nr 33 im. Stefana Batorego, druga - Maria DeczkowskaGimnazjum nr 59 im. T. Reytana, trzeci - Grzegorz Adamiuk z Gimnazjum Dwujęzycznego nr 50 im. gen. Władysława Sikorskiego - wszystkie gimnazja w Warszawie. Wśród szkół ponadgimnazjalnych bezapelacyjnie zwyciężyło LO im. Tadeusza Kościuszki w Pruszkowie. Drugie miejsce także zajęła szkoła pozawarszawska - I LO im. Cypriana Kamila Norwida w Wyszkowie. Trzecie miejsce przypadło LXX LO im. Aleksandra Kamińskiego - wszystkie trzy szkoły po raz pierwszy stanęły na naszym (wirtualnym) podium. Wśród gimnazjów pierwsze miejsca zajęli: Gimnazjum nr 77 im. I. Domeyki (I miejsce), Gimnazjum nr 33 im. Stefana Batorego (II miejsce), Gimnazjum nr 50 im. gen. Wł. Sikorskiego (III miejsce). Wyróżniliśmy też: XIV LO im. Stanisława Staszica, XXXVII LO im. Jarosława Dąbrowskiego, LXVII LO im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego, XL LO im. Stefana Żeromskiego, LO im. Marii Konopnickiej w Legionowie, L LO im. Ruy Barbosy, XXIII LO im. Mikołaja Kopernika, Gimnazjum nr 59 im. T. Reytana, Gimnazjum nr 125 im. kard. S. Wyszyńskiego, Gimnazjum nr 15 im. gen. dyw. Stefana Grota-Roweckiego, Gimnazjum w Zaborowie, Gimnazjum Dwujęzyczne nr 42 im. Bohaterek Powstania Warszawskiego, Gimnazjum nr 5 im. Janusza Korczaka w Garwolinie.

Wszystkim serdedcznie gratulujemy!

Szóstą edycję ukończyło dokładnie 100 osób! W tym 47 uczniów liceów i techników oraz 53 uczniów gimnazjów. W każdej grupie znalazło się 16 wyróżnień. Najlepsze wyniki w grupie ponadgimnazjalnej uzyskali: Aleksander Safarzyński (IX LO im. Klementyny Hoffmanowej, I miejsce), Krzysztof Pikula (XXVIII LO im. Jana Kochanowskiego, II miejsce) i Patryk Szczerbiński (XL LO im. Stefana Żeromskiego, II miejsce). W grupie gimnazjalnej najlepsi byli Adam Szczerba (Gimnazjum nr 38 im.M.Skłodowskiej-Curie, I miejsce), Antek Wiśniewski (Gimnazjum Dwujęzyczne nr 42 im. Bohaterek Powstania Warszawskiego, II miejsce) i Wojtek Makos (Gimnazjum nr 13 im. Staszica, III  miejsce). W rywalizacji zespołowej mieliśmy zupełnie nowego i bezkonkurencyjnego zwycięzcę w postaci LO im. Marii Konopnickiej w Legionowie. Kolejne miejsca wśród szkoł ponadgimnazjalnych zajęły: XXVIII LO im. Jana Kochanowskiego (II miejsce) i XL LO im. Stefana Żeromskiego (III miejsce) oraz, wyróżnione: IX LO im. Klementyny Hoffmanowej, Technikum Lotnicze im. Bohaterów Narwiku, Technikum Mechatroniczne, XIV LO im. Stanisława Staszica i XXII LO im. Jose Marti. Cieszy nas, że zdołaliśmy tym razem przyciągnąć uwagę uczniów techników. Zwycięzcami wśród gimnazjów zostały Gimnazjum nr 13 im. St. Staszica (I miejsce), Gimnazjum Dwujęzyczne nr 42 im. Bohaterek Powstania Warszawsiego (II miejsce) i Gimnazjum nr 125 im. kard. S. Wyszyńskiego (III miejsce).

W edycji piątej certyfikatów przynaliśmy 61, w tym 10 z wyróżnieniem. Pierwsze miejsca zajęli: Elżbieta KałamajskaXXVIII LO im. Jana Kochanowskiego (I miejsce), Kuba Sikora z tej samej szkoły (II miejsce) i Kamil KurzaczXVIII LO im. Jana Zamoyskiego. W rywalizacji zespołowej wygrało znów XXVIII LO im. Jana Kochanowskiego. Kolejne miejsca załęły IX LO im. Klementyny HoffmanowejXVIII LO im. Jana Zamoyskiego. Wyróżniliśmy także VI LO im. Tadeusza Reytana, L LO im. Ruy Barbosy, XII LO im. Henryka Sienkiewicza i XL LO im. Stefana Żeromskiego.

W czwartej edycji wydaliśmy 66 certyfikatów ukończenia kursu, w tym 11 z wyróżnieniem. Trzy pierwsze miejsca zajęli: Paweł Wicherek z XXVIII LO im. Jana Kochanowskiego (I miejsce), Piotr Krzeszewski z L LO im. Ruy Barbosy (II miejsce) oraz Marcin Bala i Jan Palimąka z XLI LO im. Joachmima Lelewela (III miejsce). W rankingu szkół wyrózniliśmy: XXVIII LO im. Jana Kochanowskiego, XLI LO im. Joachima Lelewela, L LO im. Ruy Barbosy, VIII LO im. króla Władysława IV, XVIII LO im. Jana Zamoyskiego, XIV LO im. Stanisława Staszica, XXXV LO im. Bolesława Prusa.

Dokładnie tyle samo co w drugiej - 23 certyfikaty - wystawiliśmy w trzeciej edycji. Najlepszym uczestnikiem okazała się tym razem Joanna Drabarz z LI LO im. Tadeusza Kościuszki w Warszawie - Rembertowie. Na wyróżnienie zasłużyli także Krzysztof Sznejder z XXIV LO im. Cypriana Norwida (II miejsce) oraz Katarzyna Niemotko i Alicja Krześniak z VI LO im. Tadeusza Reytana (III i IV miejsce). Kasi i Ali dodatkowo gratulujemy wytrwałości, gdyż jako jedyne otrzymały dyplomy wszystkich trzech edycji. Doskonały wynik uzyskał również Marcin Maciejewski z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego - będziemy bardzo radzi z dalszej, równie owocnej współpracy ze studentami medycyny, a może i innych kierunków. Szkoły, z których pochodzą laureaci, zdobyły pierwsze trzy miejsca w punktacji zespołowej. Kolejne zajęły: LO Marii Dąbrowskiej - Komorów, V LO im. księcia Józefa Poniatowskiego, LXV LO im. generała Bema, XXIII LO im. Mikołaja Kopernika, ZSO Króla Jana Sobieskiego - Legionowo, XI LO im. M. Reja, VII LO im. Juliusza Słowackiego, XXVIII LO im. Jana Kochanowskiego, LO im. Polskiej Macierzy Szkolnej - Mińsk Mazowiecki.

W drugiej edycji wystawiliśmy 23 certyfikaty ukończenia kursu podstawowego - semestralnego i dodatkowo 12 certyfikatów ukończenia kursu rozszerzonego. Oceny celujące otrzymali: Kasia Wyczesany z XXVIII LO im. Jana Kochanowskiego, Bartek Zawalski z XIV LO im. Stanisława Staszica i Kasia Michalik z XCIV LO im. gen. Stanisława Maczka. Kasia Michalik zdobyła również pierwszą nagrodę w konkursie "Matematyka oczami ciekawych świata".

W pierwszej edycji projektu mieliśmy ponad 20 uczestników z bardzo dobrymi wynikami końcowymi (widać ich na zdjęciu powyżej). Najlepszy wynik uzyskał Bartek Zawalski z klasy I (matex) XIV LO im. Stanisława Staszica. Zaliczenie na najwyższą, celującą ocenę, otrzymali także, poza Bartkiem, Piotr Adamczyk z XVIII LO im. Jana Zamoyskiego i Paweł Wieczorek z VIII LO im. Władysława IV

Gratulujemy!

Na koniec fragment jednej z przesłanych do nas wiadomości:

 witam, 
choruję i nie będę mógł raczej przyjść w sobotę;( mimo wszystko
sróbuję doprowadzić się do stanu użytkowego i zjawić się na zajęciach;)
szkoda by było stracić...
pozdrawiam
Krzysztof

Życzymy więc prowadzącym i uczestnikom, by szkoda było stracić.

 

 

Projekt realizowany jest w partnerstwie z Urzędem Miasta Stołecznego Warszawa
 
kapitał ludzki

    UE   

ICM 
  Projekt dofinansowała Fundacja mBanku