Przejdź do treści

Materiały rekrutacyjne

Koniecznym warunkiem udział uczniów gimnazjów w projekcie jest dostarczenie wypełnionej i podpisanej przez rodziców i szkołę deklaracji uczestnictwa dla gimnazjalistów. Prosimy o zapoznanie się z załącznikiem dotyczącym gromadzenia danych osobowych.

Deklarację tę należy przekazać przez szkołę do Urzędu Miasta St.W-wy lub przynieść na pierwsze zajęcia:

 - jeśli zgłoszenie i przyjęcie następuje przez Urząd M.St. Warszawy - szkoła przekazuje deklarację do Urzędu Miasta,

 - jeśli zgłoszenie i przyjęcie następuje przez formularz rejestracyjny - uczestnik przynosi ją osobiście na pierwsze zajęcia.

 

 
Projekt realizowany jest w partnerstwie z Urzędem Miasta Stołecznego Warszawa

 

  

kapitał ludzki

  UE       

ICM