Przejdź do treści

Prowadzący V edycję

Gościem V edycji (a właściwie jej rozszerzenia Vbis), tak jak i wielu poprzednich, był

Prof. Marek Kordosznamienity popularyzator matematyki, wykładowca na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego, autor wielu książek i niezliczonych artykułów popularyzujących matematykę. Od roku 1972 redaktor naczelny miesięcznika Delta. Laureat (1996) Nagrody im. Profesora Hugona Steinhausa za wybitną indywidualną działaność organizacyjną w zakresie upowszechniania nauki. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. W tej edycji poprowadził wykład o geometriach nieeuklidesowych.

Pracownicy ICM, doktoranci i studenci Uniwersytetu Warszawskiego, którzy prowadzili VI edycję:

 • dr inż. Łukasz Bartnik - informatyk, analityk firmy Ovali.com, absolwent Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej i laureat konkursu ABB IT Challenge 2007 na najlepszą pracę magisterską z dziedziny nowych technologii informatycznych. 
 • dr Maria Gokieli - pracownik ICM, kierownik części merytorycznej projektu.
 • mgr Łukasz Grochala - absolwent kierunku matematyka na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW. Główny asystent całego przedsięwzięcia w czasie jego powstawania, w dużej mierze odpowiedzialny za jego kształt. W szczególności odpowiedzialny za ciacho matematyczne.
 • mgr Michał Korch - absolwent kierunku matematyka i informatyka na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW, teraz doktorant UW, a wcześniej stypendysta Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci. W tej edycji - Wasz wykładowca.
 • mgr Miron Kursa - pracownik ICM, absolwent Międzywydziałowych Studiów Matematyczno-Przyrodniczych, o kieunku głównym - fizyka i biologia, kończący swój doktorat, znakomity znawca wielu tematów, w tym programu R.
 • Michalina Pacholska - studentka III roku Międzywydziałowych Studiów Matematyczno-Przyrodniczych, o kierunku głównym - matematyka. Zaangażowana w popularyzację matematyki i fizyki, z czego mieliście i Wy okazję skorzystać. 
 • mgr Barbara Pilat - absolwentka kierunku matematyka na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW, doktorantka Politechniki Warszawskiej i już nauczyciel liceum. Prowadziła zajęcia z matematyki w grupie czystko matematycznej.
 • Jan Popieluch - student V roku informatyki na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW. Programista, wychowawca, redaktor. Poprowadził dla Was zajęcia z programowania w pythonie.
 • Paweł Seta - student III roku matematyki na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW, w ramach współpracy z Fundacją Rozwoju Edukacji prowadzi także Olimpijskie Koło Informatyczne. Był dla Was pomocą w nauce programowania, prowadził Was z entuzjazmem przez głębiny matematyki, prowadząc ćwiczenia oraz wykłady z Rachunku Prawdopodobieństwa.
 • Mateusz Skomra - student IV roku matematyki, absolwent Międzykierunkowych  Studiów Ekonomiczno-Matematycznych na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki oraz na Wydziale Ekonomii UW. Kiedyś laureat, a teraz już kierownik naukowy obozów przygotowujących do Olimpiady Matematycznej. Już po raz drugi wprowadzał Was w tajniki matematyki.
 • Bazyli Szymański - student III roku Międzywydziałowych Studiów Matematyczno-Przyrodniczych, o kieunku głównym - matematyka. Kiedyś laureat Olimpiady... Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym, a także delegat na jedną z sesji Parlamentu Europejskiego Młodzieży. Prowadził zajęcia z matematyki.
 • mgr Sławomir Walkowiak - pracownik ICM i doktorant Instytutu Podstaw Informatyki PAN, informatyk, prowadził zajęcia z pythona dla zaawansowanych programistów.
 
Projekt realizowany jest w partnerstwie z Urzędem Miasta Stołecznego Warszawa

 

  

kapitał ludzki

  UE       

ICM